Zde se přehledně dozvíte jak nakládáme s vašimi údaji podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Tyto zásady jsou zpracovány v souladu s právními předpisy ohledně zpracování osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jako „GDPR“). Kdo údaje sbírá (Správce osobních údajů)

Vaše osobní údaje sbírá Andrea Pařízková, IČ: 05701856, Muchova 3, Brno, 613 00, Kontaktní e-mail: andypariz@seznam.cz, Kontaktní telefon: +420 776 130 039

Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely, o kterých jste byli informováni. Jaké osobní údaje zpracováváme a za jakými účely, záleží na tom, jakým způsobem jste nám osobní údaje sdělili:

Návštěvník našich webových stránek
Když navštívíte naše webové stránky, automaticky o vás zpracováváme některé osobní údaje, a to v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených dále:

Klient
Stanete-li se našim klientem, zpracováváme o vás některé osobní údaje, a to v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených dále:

Komu osobní údaje předáváme, kdo vaše údaje zpracovává (Zpracovatel)
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito Zpracovatelé:

  • Webhosting, WEDOS Internet, a.s.
  • E-mailové služby, Google Ireland Limited a Seznam.cz, a.s.
  • Webová analytika, marketing a remarketing, Google Ireland Limited
  • Webový marketing a remarketing, Seznam.cz, a.s.
  • Správa webu a online aktivit

Co jsou to soubory cookies
Jedná se o malé soubory, které ukládají informace ve vašem prohlížeči. Nejsou nijak nebezpečné. Slouží především k rozlišení jednotlivých uživatelů.

Některé cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech a službách prohlížených návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní službou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních sdělení na vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů vás však nelze identifikovat.

Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie nejdete na následujících webových stránkách:

Chrome
Internet Explorer
Firefox


Na co máte právo
Protože zpracováváme vaše osobní údaje, náležejí vám práva, o kterých bychom vás rádi informovali. Svá práva můžete uplatnit způsobem který Vám bude vyhovovat, ale který nám zároveň umožní ověřit vaši identitu (že nás skutečně žádáte vy).

Právo na odvolání souhlasu
Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Je vašim právem tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí na e-mailové adrese andypariz@seznam.cz. Pokud jde o zpracování vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše také tak, že kliknete na příslušný odkaz na konci každého obchodního sdělení.

Právo na přístup
Máte právo na přístup k osobním údajům které o vás zpracováváme, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému zpracování. Kopii vašich osobních údajů vám poskytneme bezplatně.

Právo na opravu
Pokud zjistíte že o vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

Právo na výmaz
Vaším právem je právo na výmaz vašich osobních údajů které o vaší osobě uchováváme a zpracováváme. Může ale dojít k situaci, kdy vaše osobní údaje nemohou být vymazány. Takovým případem jsou zejména situace, kdy po nás zpracování vašich osobních údajů vyžaduje jiná zákonná povinnost.

Právo na přenositelnost
Na základě tohoto práva můžete žádat o poskytnutí vašich osobních údajů které nám byly poskytnuty na základě vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. Vaše takto zpracovávané osobní údaje vám na požádání poskytneme v běžně používaném strukturovaném a strojově čitelném formátu.

Právo na omezení zpracování
V případech kdy budete mít pocit že vaše osobní údaje námi zpracovávané jsou chybné, máte právo požadovat abychom omezili zpracování vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti údajů a jejich případné opravě.

Právo na námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu
Máte právo vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení). V takovém případě přestaneme vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

Kam se můžete obrátit
Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, vaše práva jsou z vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem vaše práva porušujeme, kontaktujte nás prosím na e-mail andypariz@seznam.cz nebo telefon +420 776 130 039

Pokud nebudete s řešením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 01. 08. 2021.